Hårds Transport AB - Ett familjeföretag i tiden!

Företaget

Hårds Transport AB startade 2010. Innan dess hade Pelle jobbat inom transport, lager och logistik i 15 år. Under den tiden hade han gått och fått egna idéer att skapa ett eget åkeri tillsammans med sin familj. Han såg många möjligheter och vad som industrin behövde i en tidspressad miljö.

Idag finns det bilar för alla transportändamål, lager på 2200 kvm och framför allt engagerade chaufförer och personal.

Nu är det tre generationer som jobbar inom företaget. Det borgar för att Hårds Transport AB kommer att finnas länge!

Hårds Transport - Om oss
Hårds Transport - Om oss

Vår affärsidé och Policy

Vår affärsidé är…

…lyssna till kundens behov och att med kreativitet, flexibilitet, närhet och engagemang tillgodose kundens behov av lösningar inom transporter, logistik och lager.

Vårt mål är att alltid ha resurser tillgängliga för att snabbt kunna göra snabba lösningar.

Kvalitetspolicy

Vi satsar på kvalitet, flexibilitet och kunnande på alla områden för att kunna uppnå stabilitet och förtroende i alla våra relationer.

Satsningar görs för att skapa och upprätthålla goda förbindelser med både kund och leverantör. Långsiktiga affärsrelationer borgar för ett givande och stabilt samarbete, stor flexibilitet och en hög servicegrad.

Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och företagets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

  • Att minska miljöeffekterna från vår verksamhet.
  • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.
  • Att påverka våra leverantörer till mer miljövänliga val av produkter och tjänster.
  • Att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
  • Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål.

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.